="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 8Er bestaan honderden websites van scientologen die gehost worden door de sekte zelf.
Deze zijn gemaakt met behulp van een CD-ROM die de sekte onder de leden verspreidde.
Wat men er niet bij vertelde was, dat op de CD-ROM ook een verborgen programma stond dat als een soort filter, een waakhond eigenlijk, moest voorkomen dat
de leden kritische websites en e-mailadressen van kritische mensen
konden bezoeken of zien. Precies hetzelfde eigenlijk wat ouders kunnen gebruiken
om te voorkomen dat kinderen bijvoorbeeld
porno-websites kunnen bezoeken.
De algemeen gebruikte naam door de critici van de sekte
voor dit programma is "Net nanny".

Onnodig te zeggen dat op deze websites alleen maar positieve dingen staan.
Een voorbeeld van zo'n website staat hieronder.
Als je deze hebt gezien dan heb je ze allemaal gezien:
Alle "persoonlijke" websites zijn namelijk exact hetzelfde wat layout betreft!
Dezelfde pagina's, dezelfde links. Op zich een prachtig voorbeeld
van de controle die de sekte over haar leden
wenst uit te oefenen.
Duidelijk is ook hoe zelfs intelligente mensen door de brainwashtechnieken die
de sekte gebruikt elke vorm van objectieviteit verliezen.

http://home.oursites.net/ellensmits/


Een mooi voorbeeld van wat deze scamsekte doet met mensen die
proberen om de ware aard bloot te leggen, bijvoorbeeld door het maken
van een videodocumentaire, is wat Shawn Lonsdale overkwam toen hij bezig
was met video-opnamen. Hij werd aangevallen en gemolesteerd door een scientoloog,
Michael Fitzgerald,

Scienotoloog
Michael Fitzgerald

die werd gearresteerd en voor de rechter moest verschijnen.
In reactie daarop zette deze man,

Richard Hirst,
 
ook scientoloog, van de aan Scientology gerelateerde
"Cleveland Street Safety League",

Richard Hirst
Richard Hirst

een website op het internet. Geheel volgens de instructies van Hubbard was het een
website waarin Lonsdale werd beschuldigd van allerlei zaken, waaronder
de suggestie van een pedofiel te zijn! De website was daarmee een prachtig voorbeeld van de smerige tactieken die Scientology gebruikt om critici aan te vallen.
De website is na een jaar weer verdwenen.Maar denk nou niet dat dit een uitzondering is. Ook aan voormalig lid van de sekte
Arnaldo Lerma heeft de sekte een hele website gewijd!
Kijk maar een hieronder:

http://lermanet.org/

Het grappige is dat hijzelf ook een website heeft:

http://lermanet.com/

Die staat overigens ook elders hier gelinkt.

Scientology Sucks!
 


Stafleden die niet voldoen aan de zeer hoge eisen, of het lef hebben om een kritische vraag te stellen worden gestraft, meestal de RPF.
Een van de andere straffen is bijvoorbeeld een dag lang rondjes rennen rond een boom.
Een dag lang en soms meerder dagen achter elkaar!
Ongelofelijk? Nee hoor! Kijk maar naar zo'n boom en de ruimt eromheen.
Als je goed kijkt zie je bovenaan een gestrafte.

De kolder ten top!Scientology zegt dat het geen probleem is als je ook bijvoorbeeld christen bent.
Maar hoe men werkelijk denkt over Christus blijkt wel
uit een uitspraak van Hubbard, die zegt dat
Jezus het hield met jongens en jonge mannen en een driftige, geweldadige man was!

"No doubt you are familiar with the Revelations section of the Bible where various events are predicted. Also mentioned is a brief period of time in which an archenemy of Christ, referred to as the Antichrist, will reign and his opinions will have sway. [...] My mission could be said to fulfill the Biblical promise represented by this brief Antichrist period.
[...]
For those of you whose Christian toes I may have stepped on, let me take the opportunity to disabuse you of some lovely myths. For instance, the historic Jesus was not nearly the sainted figure has been made out to be. In addition to being a lover of young boys and men, he was given to uncontrollable bursts of temper and hatred that belied the general message of love, understanding and other typical Marcab PR."

L Ron Hubbard,

OT VIII: THE CONFIDENTIAL STUDENT BRIEFING DOCUMENT

Dus Jezus Christus was volgens hem een geweldadige pedofiel.
En Hubbard noemt zichzelf de "Anti-Christ".


Jesus is dus ook een "implant", en niet zomaar een.
Volgens Hubbard's onnavolgbare logica een implant van
1.250.000 jaar oud!


“The whole idea of a savior and the sacredness of things and so on, is
about one and a quarter million years old. The earliest implant about
Jesus and so forth is about one and a quarter million years old. Now
you can say that’s very remarkable, very, very remarkable, because
Jesus was supposed to be here about nineteen hundred and fifty seven
years ago. And to find preclears with this implant one and a quarter
years old then rather tells us some odd tales. I’m not just gibbering
you know? I mean, this is history the way you should have been taught
it in school, if people had been honest.”

 L Ron Hubbard 3 February
1958 The Phenomena of Entrapment in the Physical Universe.


Scientology Sucks!


Is Scientology ook een rechtse, racistische sekte?
De toenmalige Zuidafrikaanse president Verwoerd,
die kleurlingen uit de steden de townships in dreef,
kon in ieder geval rekenen
op de hartelijke steun van Hubbard.

"Having viewed slum clearance projects in most major cities of the world may I state that you have conceived and created in the Johannesburg townships what is probably the most impressive and adequate resettlement activity in existence."

- L. Ron Hubbard in a letter to H.F. Verwoerd (widely considered to be the architect of South Africa’s apartheid system) dated November 7, 1960, reprinted in K.T.C. Kotzé, INQUIRY INTO THE EFFECTS AND PRACTICES OF SCIENTOLOGY, p. 59, Pretoria 1973


"They smell of all the baths they didn’t take. The trouble with China is, there are too many chinks here."

- L. Ron Hubbard’s diary, 1928.  (Jon Atack, A PIECE OF BLUE SKY: SCIENTOLOGY, DIANETICS AND L. RON HUBBARD EXPOSED. Lyle Stuart/Carol Publishing Group 1990)


Scientology Sucks!


Hoe Hubbard om wil gaan met geesteszieken,
maar ook met iedereen die kritiek heeft op de sekte, of de sekte afwijst, laat hij hieronder duidelijk weten. Lijkt verdacht veel op de van de Nazi's bekende methoden!


"In any event, any person from 2.0 down on the Tone Scale should not have, in any thinking society, any civil rights of any kind, because by abusing those rights he brings into being arduous and strenuous laws which are oppressive to those who need no such restraints."

- L. Ron Hubbard, SCIENCE OF SURVIVAL, 1989 Ed., p. 145 [The "Tone Scale" is Scientology’s measure of mental and spiritual health.]


"There are only two answers for the handling of people from 2.0 down on the Tone Scale, neither one of which has anything to do with reasoning with them or listening to their justification of their acts. The first is to raise them on the Tone Scale by un-enturbulating some of their theta by any one of the three valid processes. The other is to dispose of them quietly and without sorrow."

- L. Ron Hubbard, SCIENCE OF SURVIVAL, p. 170


Scientology Sucks!


Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007